Een woningbrand is een traumatische ervaring. Zelfs door brandpreventie  maatregelen te nemen is niet iedere brand te voorkomen. Maar het is wel van levensbelang dat bij een brand de bewoners zo snel mogelijk worden gewaarschuwd. Waar het advies van een specialist in brandpreventie bij kan helpen zijn de maatregelen voor het ontdekken van een eventuele beginnende brand in een zo vroeg mogelijk stadium. Dit is erg belangrijk! Het blijkt namelijk dat 80% van de brandslachtoffers vallen in woningen die niet voorzien zijn van goed functionerende rookmelders.

Schakel bij brandpreventie een specialist in

Om bewoners te waarschuwen als er brand uitbreekt zijn rookmelders de aangewezen apparaten. Een gespecialiseerde monteur van Brand Preventie Nederland voert samen met u de 1e inspectie uit en voorziet gelijk uw woning van het juiste aantal rookmelders. In combinatie met ons service-onderhoudpakket kost dit € 19,00. Voor dit bedrag wordt uw woning voorzien van 9 volt optische rookmelders (maximaal 5) en ontvangt u alle informatie over brandveiligheid in uw eigen woning. Dit advies wordt gegeven door de specialist in brandpreventie van Brand Preventie Nederland.


Onderhoud uw rookmelders goed

Het advies van de specialisten in brandpreventie is om uw rookmelders jaarlijks te laten controleren en onderhouden. Zo blijven ze ook in de toekomst goed werken zonder dat u zich daar zorgen over hoeft te maken. Maak daarom gebruik van het unieke service-onderhoudspakket dat Brand Preventie Nederland heeft ontwikkeld.

De voordelen:
  • Lage kosten
  • Gemak
  • Veiligheid
  • Hoge mate van betrouwbaarheid
Met het service-onderhoudpakket van Brand Preventie Nederland komt een brandpreventie specialist jaarlijks langs om:
  • De batterijen te vervangen
  • De printplaat/rookmelder stofvrij te maken
  • De rookmelder functioneel te testen met ons speciale rookmelder testgas
  • Een defecte rookmelder gratis te vervangen
  • Eventuele storingen gedurende het hele jaar kosteloos te repareren

De jaarbijdrage voor dit service-onderhoudpakket is € 4,75 per rookmelder, deze bijdrage betaalt u jaarlijks achteraf. Dat is een kleine prijs voor een veilig gevoel. Neem contact op met onze experts voor een gratis advies voor uw woning.

Wel uw woning voorzien van rookmelders maar u doet de jaarlijkse controle/onderhoud zelf.

U weet hoe belangrijk rookmelders voor uw veiligheid zijn en u  heeft de discipline om deze zelf jaarlijks te controleren en van nieuwe batterijen te voorzien. Dan kunt u natuurlijk ook van onze brandpreventie specialisten gebruik maken. Bij de 1e inspectie krijgt u dezelfde informatie en adviezen van onze inspecteur. Hij monteert ook het juiste aantal 9 volt optische rookmelders zodat u goed beveiligd bent en u doet vanaf volgend jaar zelf de batterijen vervangen en de melders controleren.


De kosten voor deze 1e inspectie zijn dan € 35,00 inclusief maximaal 5 stuks 9 volt optische rookmelders. Kies hier voor het aanvragen van uw 1e inspectie ZONDER ons service-onderhoudpakket.

TITEL 1