Na jaren van campagne voeren door de overheid, blijkt dat het grootste gedeelte van de woningeigenaren hun rookmelder niet van correct onderhoud voorziet. Dit heeft als gevolg dat maar een kwart van de Nederlandse woningen op correcte wijze beveiligd zijn.
De rest valt daarbuiten omdat batterijen leeg zijn, melders niet op de juiste plaats hangen of de sensorkamer door stof niet bereikbaar is zodat de rook niet gedetecteerd wordt.
Het is niet alleen de aanschaf van rookmelders die belangrijk is, maar ook het functioneren op langere termijn. Daarom heeft Brand Preventie Nederland een uniek pakket ontwikkeld voor het onderhoud van uw rookmelder.

Uw rookmelder verdient goed onderhoud
Het unieke service-onderhoudpakket van Brand Preventie Nederland garandeert uw veiligheid tegen lage kosten. U kunt bij het service-onderhoudpakket, dat eens per jaar plaatsvindt, het volgende verwachten:
  • Jaarlijks wordt de 9 volt batterij van uw rookmelder vervangen.
  • De printplaat en de rookmelder zelf worden stofvrij gemaakt
  • Met de speciale testspray van Brand Preventie Nederland wordt de sensorkamer van de rookmelder functioneel getest.
  • Een defecte rookmelder wordt vervangen voor een optische 9 volt rookmelder.
  • Gedurende de looptijd van de overeenkomst worden eventuele storingen kosteloos gerepareerd.
  • U ontvangt vijf tot tien dagen voor de jaarlijkse controle een voorstel wanneer wij de onderhoudswerkzaamheden komen doen. Dit kan natuurlijk altijd aangepast worden.
  • De overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar met een stilzwijgende verlenging voor onbepaalde tijd. U heeft een opzegtermijn van 30 dagen als u het service-onderhoudpakket wilt opzeggen.

Wat kost het service-onderhoudspakket?
Voor €4,95 per rookmelder per jaar heeft u alle voordelen van dit service-onderhoudpakket. U betaalt bij de eerste inspectie en plaatsing nog niet voor het service-onderhoudspakket, de jaarbijdrage wordt altijd pas achteraf in rekening gebracht. Tijdens de eerste inspectie geven onze inspecteurs u handige tips over de brandveiligheid in huis en zal hij/zij u adviseren over de beveiliging van uw woning met rook- en CO-melders. Daarnaast krijgt u advies over aanvullende maatregelen met betrekking tot preventie, detectie en het blussen van een eventuele brand. Vraag meer informatie eenvoudig aan bij de specialisten van Brand Preventie Nederland via 0187 47 00 42.
Het service-onderhoudspakket is ook beschikbaar voor eigenaren van 220 volt rookmelders of eigen 9 volt rookmelders.

Rookmelders plaatsen met uniek pakket