Uniek pakket

Service-onderhoudpakket.

Uiteindelijk blijkt, na jaren van campagnevoeren door de overheid, dat er nog 23% van de woningen in Nederland goed met rookmelders, beveiligd zijn. De rest valt af omdat er geen onderhoud gepleegd wordt, de batterij leeg is, de melders niet op de juiste plaats opgehangen zijn, wel aangedacht maar nog niet gekocht, melders liggen nog in de kast, enz. Hieruit blijkt dat niet alleen de aanschaf van de rookmelders belangrijk is maar juist het goed functioneren op de lange duur. Daarom heeft Brand Preventie Nederland een uniek pakket ontwikkeld waarvan de lage kosten, het gemak, de veiligheid en hoge mate van betrouwbaarheid de basis vormen.


Wat houd het service-onderhoudpakket in:

- jaarlijks gratis vervangen van de 9 volt alkaline batterij (winkelprijs € 5,95);
- jaarlijks stofvrij maken van de printplaat/rookmelder;
- jaarlijks functioneel testen van de rookmelder met onze speciale testspray;
- defecte rookmelder gratis vervangen door optische BPN 9 volt rookmelder;
- eventuele storingen gedurende de gehele overeenkomstduur kosteloos repareren;
- U ontvangt (schriftelijk) het voorstel voor de jaarlijkse controle 5 tot 10 dagen voor de onderhoudwerkzaamheden plaats kunnen gaan vinden.
- de looptijd is 3 jaar met aansluitend een stilzwijgende verlenging voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 30 dagen.

Wat kost het service-onderhoudpakket:
De kosten zijn euro 4,75 per jaar per rookmelder. Deze bijdrage wordt achteraf in rekening gebracht. U betaalt bij de 1e inspectie dus niet voor het service-onderhoudpakket, pas volgend jaar bij de onderhoud/controle door onze monteur betaalt u de jaarbijdrage.

1e Inspectie in combinatie met het service-onderhoudpakket:
Voorafgaand aan het service-onderhoudpakket zal er een eerste inspectie plaats vinden. Bij deze inspectie zal onze brandveiligheid inspecteur u uitgebreid, op uw situatie toegespitst, informeren en adviseren over de beveiliging van uw woning met het juiste aantal rookmelders en eventueel aanvullende maatregelen met betrekking tot preventie, detectie en blussen bij een eventuele calamiteit.

Als u al rookmelders heeft zal de inspecteur deze melders ook gelijk controleren en onderhoud uitvoeren. Als er defecte melders zijn, te weinig melders of zelfs helemaal geen melders aanwezig zijn zal de inspecteur deze ook voor u vervangen/plaatsen. De totale kosten, inclusief controle/vervangen/plaatsen van de rookmelders, voor deze inspectie zijn in combinatie met het service-onderhoudpakket € 19,00 i.p.v. € 35,00


220 volt rookmelders en het service-onderhoudpakket:
Sinds 2002 worden nieuw te bouwen woningen voorzien van rookmelders op het lichtnet (220 volt) met een backup batterij. Deze melders moeten ook stof en vetvrij worden gehouden en de batterij zal na verloop van tijd leeg raken. Ook deze melders zullen onderhouden moeten worden om een goede en tijdige werking bij brand te garanderen. Als bewoner van een woningen met deze rookmelders kunt u ook gebruik maken van ons Service-onderhoudpakket. De enige afwijking met de standaard 9 volt rookmelder is dat bij het vervangen van een 220 volt rookmelder u de keuze heeft tussen het gratis vervangen voor een BPN 9 volt rookmelder of tegen bijbetaling voor een 220 volt rookmelder.


Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden voor levering- en service-onderhoudovereenkomsten (consumenten) van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en worden op aanvraag kosteloos verstrekt.