COmelders

Koolmonoxide (ook wel CO genoemd) is een kleurloos, geurloos, dodelijk gas. Het CO is een echte sluipmoordenaar. Omdat u het niet kan zien, proeven of ruiken, kan koolmonoxide al fataal zijn voordat u weet dat het aanwezig is. Bij onvolledige verbranding van koolstof, die in zo’n beetje alle stoffen zit die wij gebruiken, kan koolmonoxide ontstaan. Koolmonoxide wordt bijna 300x sneller in het bloed opgenomen dan zuurstof. De hemoglobine van de rode bloedlichaampjes gaat 300x sneller een verbinding aan met CO dan met zuurstof waardoor de bloedlichaampjes niet meer in staat zijn om zuurstof te vervoeren. Een kleine hoeveelheid CO in de lucht is al voldoende om de zuurstofvoorziening van het lichaam ernstig te verstoren. De verbinding van CO met de hemoglobine is een hele vaste verbinding en verdwijnt niet zomaar uit het lichaam. In een ruimte met CO wordt bij iedere ademhaling meer CO in het lichaam opgenomen. Bij 60% CO- bezetting van hemoglobine treedt de dood in. Indien het CO-percentage in de lucht gering is kan de vergiftiging zich uiten door hoofdpijn, duizeligheid, onpasselijkheid en oorsuizingen. De volgende stap is bewusteloosheid.


Dit gevaar is wellicht nog groter dan brand, omdat brand door ons kan worden waargenomen. Daarom is het zo belangrijk om naast een rookmelder, ook een CO-melder in huis te hebben die in alarm komt zodra de concentratie koolmonoxide te hoog is. Blootstelling aan een lage concentratie gedurende een langere periode is net zo schadelijk als een hoge concentratie gedurende een korte periode. Een goede CO-melder alarmeert dan ook op basis van een tijdgewogen meetwaarde. Op basis hiervan wordt u dan zowel bij hoge als bij lage concentraties gewaarschuwd.


Waar komt koolmonoxide voor?
Koolmonoxide is een veel voorkomend nevenproduct van apparaten die brandbare stookmiddelen gebruiken. Niet alleen bij brand komt koolmonoxide (CO) vrij, maar ook bij slecht functionerende geisers, CV-ketels, open haarden, boilers, houten kolenkachels, houtskoolbranders en gasfornuizen kan koolmonoxide vrij komen. Een verstopte schoorsteen of onjuist ontluchten kan ook problemen veroorzaken. Om deze problemen te voorkomen raden wij u de installatie aan van op zijn minst een koolmonoxide melder per huis. Laat regelmatig alle verwarmingstoestellen, die op ontvlambare brandstof functioneren, en verwarmingsinstallaties door een professioneel installateur controleren. Stop ook uit energiebesparende overwegingen geen ventilatiegaten dicht. Ze zitten er niet voor niets. Indien u twijfelt over de zuurstoftoevoer laat u dan informeren door de installateur. Vooral in nieuwbouwwoningen is door goede isolatie geen natuurlijke ventilatie (kieren en gaten) meer aanwezig. Daarom mogen luchtaanvoer en -afvoer nimmer worden afgesloten. Ook niet bij een zeer koude winter. Let ook op de afzuigventilator van de keuken, centrale afzuiging van keuken, wc en badkamer. Zorg ervoor dat de af voer van de geiser op het gasafvoerkanaal is aangesloten en niet op het ventilatiekanaal. Bij oudbouw komt men ook in de verleiding om bij extreme kou kieren en gaten met kranten of lappen dicht te stoppen. De zogenoemde natuurlijke ventilatie is dan niet meer aanwezig, terwijl er ook op geen andere manier geventileerd wordt. Ook het structureel dichtmaken van kieren en naden met behulp van kitafdichting en tochtstrips levert gevaar op wanneer er geen alternatief lucht aan- en afvoersysteem voor in de plaats komt.


Wat te doen als u een CO-vergiftiging vermoedt:

Schakel de gastoevoer in uw huis af zodat de veroorzaker geen CO meer produceert. Zet alle ramen tegen elkaar open en breng iedereen in de frisse lucht. Waarschuw altijd een arts of de ambulancedienst. In het ziekenhuis zal worden bepaald hoeveel het CO-percentage in uw hemoglobine is. Frisse lucht is de enige eerste hulp die u bij een lichte vergiftiging kan toedienen. Ieder jaar weer komen mensen om het leven door CO. De personen die op tijd CO bemerken of worden gevonden hebben geluk. Nogmaals CO is een ernstig vergif dat uw zenuw- en vatenstelsel ernstig kan beschadigen. Zorg dus dat uw verbrandingsapparatuur goed werkt en de luchttoevoer voldoende is. Het energiebedrijf voert tegen een geringe vergoeding een veiligheidsonderzoek uit.


Mogelijke indicaties om het gevaar aan te zien komen zijn:

in de geiser zelf is de vlam oranje en brandt hoger dan normaal;
door de vrijkomende waterdamp, die niet via de afvoer verdwijnt, beslaan de ramen.


Waar plaatst u de koolmonoxidemelder?
Een koolmonoxidemelder bevat een uiterst klein waarneem instrument met een actieve oppervlakte groter dan een voetbalveld. Deze sensor controleert doorlopend de hoeveelheid koolmonoxide in de lucht en laat een waarschuwing van 85 decibel horen, als een vroege waarschuwing, wanneer koolmonoxide aanwezig is. Het advies is om de eerste dichtbij de slaapkamer waar uw kwetsbaarheid s'nachts het grootst is te plaatsen. Maar overweeg voor een betere veiligheid ook in/nabij elke ruimte waar zich een potentiƫle koolmonoxidebron bevindt, uitgezonderd in de badkamer, wegens de mogelijke condensatie, een koolmonoxidemelder te plaatsen.