ACTIE_PAKKET

Service-onderhoudpakket.

Uiteindelijk blijkt, na jaren van campagnevoeren door de overheid, dat er nog 23% van de woningen in Nederland goed met rookmelders, beveiligd zijn. De rest valt af omdat er geen onderhoud gepleegd wordt, de batterij leeg is, de melders niet op de juiste plaats opgehangen zijn, wel aangedacht maar nog niet gekocht, melders liggen nog in de kast, enz. Hieruit blijkt dat niet alleen de aanschaf van de rookmelders belangrijk is maar juist het goed functioneren op de lange duur. Daarom heeft Brand Preventie Nederland een uniek pakket ontwikkeld waarvan de lage kosten, het gemak, de veiligheid en hoge mate van betrouwbaarheid de basis vormen.

Wat houd het service-onderhoudpakket in:

- jaarlijks gratis vervangen van de 9 volt alkaline batterij (winkelprijs € 5,50);
- jaarlijks stofvrij maken van de printplaat/rookmelder;
- jaarlijks functioneel testen van de rookmelder met onze speciale testspray;
- defecte rookmelder gratis vervangen door optische BPN 9 volt rookmelder;
- eventuele storingen gedurende de gehele overeenkomstduur kosteloos repareren;
- U ontvangt (schriftelijk) het voorstel voor de jaarlijkse controle 5 tot 10 dagen voor de onderhoudwerkzaamheden plaats gaan   vinden.
- de looptijd is 3 jaar met aansluitend een stilzwijgende verlenging voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 30 dagen.


Wat kost het service-onderhoudpakket:
De kosten zijn € 4,75 per jaar per rookmelder. Deze bijdrage wordt achteraf in rekening gebracht. U betaalt bij de "Actie inspectie" dus niet voor het service-onderhoudpakket, pas volgend jaar bij de onderhoud/controle door onze monteur betaalt u de jaarbijdrage.

Als deelnemer aan de VEILIGHEID ACTIE krijgt u bij de eerste controle/onderhoud van uw rookmelders volgend jaar de jaarbijdrage voor 2 rookmelders = € 9,50 GRATIS.


Rookmelders op het lichtnet (220 volt)
Sinds 2002 worden nieuw te bouwen woningen voorzien van rookmelders op het lichtnet (220 volt) met een backup batterij. Deze melders moeten ook stof en vetvrij worden gehouden en de batterij zal na verloop van tijd leeg raken. Ook deze melders zullen onderhouden moeten worden om een goede en tijdige werking bij brand te garanderen. Als bewoner van een woningen met deze rookmelders kunt u ook gebruik maken van ons Service-onderhoudpakket. De enige afwijking met de standaard 9 volt rookmelder is dat bij het vervangen van een 220 volt rookmelder u de keuze heeft tussen het gratis vervangen voor een BPN 9 volt rookmelder of tegen bijbetaling voor een 220 volt rookmelder.Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden voor levering- en service-onderhoudovereenkomsten (consumenten) van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en worden op aanvraag kosteloos verstrekt.